Essays about: "LIVA LAGER"

Found 1 essay containing the words LIVA LAGER.

  1. 1. Does Wrapp help companies create brandadvocates?

    University essay from KTH/Industriell marknadsföring; KTH/Industriell marknadsföring

    Author : LIVA LAGER; CHARLOTTE EKENGER; [2012]
    Keywords : Brand advocates; brand ambassador; brand champions; friend-2-friend marketing; mobile; Brand advocates; brand ambassador; brand champions; friend-2-friend marketing; mobile;

    Abstract : Internet med dess sociala nätverk som blivit till mediekanaler har kommit att förändra vårt beteende när det gäller hur vi kommunicerar och vad vi kommunicerar. Det senaste skiftet representeras av förskjutningen från datorn till mobilen dit alltmer aktivitet flyttas. READ MORE