Essays about: "LPJ-GUESS-SPITFIRE"

Found 2 essays containing the word LPJ-GUESS-SPITFIRE.

 1. 1. Assessing the Potential of Embedding Vegetation Dynamics into a Fire Behaviour Model : LPJ-GUESS-FARSITE

  University essay from Lunds universitet/Institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap

  Author : Efren Lopez Blanco; [2014]
  Keywords : mediterranean ecosystem; LPJ-GUESS-FARSITE; FARSITE; fire modelling; fire behaviour prediction; dynamic fuel model; geography; fire recurrence; fuel loading; LPJ-GUESS-SPITFIRE; fuel moisture; physical geography; GEM; Earth and Environmental Sciences;

  Abstract : Disturbances such as wildfires are key players involved in the shape, structure and function of the ecosystems. Fire is rarely included in Dynamic global vegetation models due to their difficulty in implementing its processes and impacts associated. READ MORE

 2. 2. Refining fuel loads in LPJ-GUESS-SPITFIRE for wet-dry areas : with an emphasis on Kruger National Park in South Africa

  University essay from Lunds universitet/Institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap

  Author : Ylva Persson; [2013]
  Keywords : Kruger National Park; turnover time; fuel; Fire; wet-dry areas; LPJ-GUESS-SPITFIRE; geography; physical geography; Earth and Environmental Sciences;

  Abstract : Eld är en av de viktigaste störningsprocesserna som påverkar den terrestra biosfären genom att forma vegetationens spridning, komposition, struktur, växtdiversitet och biokemiska cykler. Några av de mest påverkade ekosystemen är våt-torra områden, här klassificerade som savann eller Medelhavsområden. READ MORE