Essays about: "LRF Konsult"

Showing result 1 - 5 of 30 essays containing the words LRF Konsult.

 1. 1. Precision agriculture : a study of the profitability in a Swedish context

  University essay from SLU/Dept. of Economics

  Author : Anton Karlsson; Christoffer Nessvi; [2018]
  Keywords : Precision agriculture; Variable rate technology; Mathematical optimization;

  Abstract : A comparison within the European Union (EU), reveals that the Swedish agricultural sector is at a lower rate than other comparable countries regarding competitiveness. The low rate of competitiveness is an adverse development for Sweden, and according to a yearly report created by LRF Konsult the profitability of Swedish grain farming is low (SJV, 2014; www, LRF, 2017). READ MORE

 2. 2. Är det lönsamt med Lean : en studie om sambandet mellan Lean och upplevd lönsamhet på svenska gårdar

  University essay from SLU/Department of Work Science, Business Economics, and Environmental Psychology

  Author : Linus Nilsson; David Persson; [2018]
  Keywords : Lean; lönsamhet; identitet; lantbruk; Lean lantbruk; TPS; Toyota Production System;

  Abstract : Många av de svenska lantbruksföretagarna anser att deras lönsamhet är dålig (Swedbank och sparbankerna och LRF Konsult, 2015) Lean har funnits under en lång tid och bidragit med att öka konkurrenskraften i företag inom tillverkning och tjänstesektorn samt att några betydelsefulla nyckeltal påverkas positivt (Losonci & Demeter, 2013). Lean har även visat sig ge bättre resultat på fem av tio nyckeltal på svenska gårdar som aktivt arbetat med att implementera Lean (Andersson et al, 2016). READ MORE

 3. 3. Bonitet samt belägenhet som prispåerkande faktorer för kalmark i regionen Bohus-Dal

  University essay from SLU/School for Forest Management

  Author : Erika Tunell; [2018]
  Keywords : marknadsränta; skogsmark; pris;

  Abstract : The purpose of this study is to find out how two variables affect the value of forest land by doing a linear regression analysis. The two variables that are studied are the site fertility of forest land and the distance between the forest land and a major city. READ MORE

 4. 4. Glyfosatförbudets förväntade effekter på växtodlingsstrategin : en företagsekonomisk fallstudie om beslut och resursutnyttjande

  University essay from SLU/Dept. of Economics

  Author : Lucas Hylander; Erik Johansson; Herman Lönnqvist; [2018]
  Keywords : glyfosat; strategi; jordbruk; växtodling; beslut; SWOT; bricolage; resurs; förändring; organisation;

  Abstract : According to LRF Konsult, who carried out a survey named Lantbruksbarometern 2016, a large proportion of the participating farmers stated that their profitability is low or indeed very low. The Swedish agricultural sector has gone through substantial structural changes, which has led to an increasing competition. READ MORE

 5. 5. Relationers betydelse när ”papper försvinner” : en fallstudie om kundrelationer i service- och tjänsteproduktion

  University essay from SLU/Dept. of Economics

  Author : Linn Bennetoft; Hanna Persson; [2017]
  Keywords : digitalisering; kundlojalitet; LRF Konsult; relation; relationsmarknadsföring; service; skogsbruk;

  Abstract : Digitaliseringen påverkar hela samhället och ändrar vårt sätt att arbeta, producera och konsumera. Ny teknik förändrar och utvecklar hela tiden vad vi gör, hur vi gör och vilka behov vi har. Inom service- och tjänsteproduktionen innebär detta en utveckling som ändrar och skapar nya förutsättningar för hur en tjänst kan levereras. READ MORE