Essays about: "Land art"

Showing result 1 - 5 of 73 essays containing the words Land art.

 1. 1. To portray the beautiful, exotic and feminine land of cheap export : How Sweden imagined Japan during Japonism, from 1858 to 1914

  University essay from Uppsala universitet/Historiska institutionen

  Author : Hugo Ingemarsson; [2021]
  Keywords : Japan studies; image of Japan; Japonisme; Sweden; Orientalism; Ethnocentrism; Colonialism; digital archives; Julia Beck; Richard Bergh; Leander Engström; Gustavsberg; Einar Jolin; Nils Kreuger; Carl Larsson; Karl Nordström; Jenny Nyström; Helmer Osslund; Rörstrand; Alf Wallander; Carl Wilhelmson; Anders Zorn;

  Abstract : This master thesis explores the image of Japan in the artistic creations during Japonism in Sweden. Japan and Sweden first started trading in 1868 and knowledge about Japan in Sweden were limited at best. With the emergence of the Western art movement known as Japonism, ranging from 1858 to 1914, fascination for the unknown country grew in Europe. READ MORE

 2. 2. Snösätra in change - A design proposal for when an industrial graffiti landscape encounters a nature reserve

  University essay from Lunds universitet/Institutionen för arkitektur och byggd miljö

  Author : Nellie Stenvall; [2021]
  Keywords : Urban design; participatory design; adaptive reuse; cultural hubs; urban experiments; graffiti; urban art; architecture; Arts and Architecture;

  Abstract : In the mid 2010s, a group of graffiti artist asked for permission to paint the walls of an old industrial area outside of the suburb Rågsved in Stockholm. Between two huge rocks, near an overgrown lake, under a powerline in a lush nature area a non profit, public, free and informal art gallery established. READ MORE

 3. 3. Vad betyder det att skydda natur? : en europeisk jämförelse av skyddade områden

  University essay from SLU/Dept. of Forest Ecology and Management

  Author : Therése Strömvall Nyberg; [2021]
  Keywords : skyddade områden; Aichimål 11; EU; IUCN; protected areas; Aichi goal 11;

  Abstract : För att försöka stoppa förlusten av biodiversitet har internationella mål och direktiv satts upp, såsom Aichimål 11 och art- och habitatdirektivet, med intentionerna och kraven att de ska implementeras på nationell nivå. Det gör så att internationell statistik förs över länders framsteg och hur långt de lyckats med att uppnå tidigare nämnda mål och direktiv. READ MORE

 4. 4. After the storm - Environmental art in a textile practice

  University essay from Göteborgs universitet/Steneby - Institutionen för Konsthantverk och Design

  Author : Maja Nederman; [2020-07-09]
  Keywords : Land art; Fiber art; Craft; Organic; Nature; Environment; Beach; Ocean;

  Abstract : When we look closer at the world around us, there is so much art and beauty that wetend to overlook. There are aspects of nature that we can reexamine and explore. Thiscan be done by reorganizing that which has grown and settled organically or by placingsomething foreign into the environment and seeing how the land responds. READ MORE

 5. 5. Att iscensätta naturupplevelser : ett utforskande gestaltningsarbete om människors relation till natur

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : My Nordström; Karolin Hård; [2020]
  Keywords : naturupplevelse; friluftsliv; konstnärlig gestaltning; tillfällig landskapsarkitektur; immersiva upplevelser; immersion; dramaturgi;

  Abstract : Samhällets dualistiska attityd skiljer ofta människa från djur, stad från natur, stadsliv från naturliv, vilket gör att relationerna mellan människan och naturen är bristande. Världsbilden och värderingarna bygger bland annat på den naturkontakt som erbjuds i vardagslivet samt hur naturen kommuniceras. READ MORE