Essays about: "Landscape Restoration"

Showing result 1 - 5 of 106 essays containing the words Landscape Restoration.

 1. 1. Exploring Naturmolnet’s qualities that promote well-being in the public place : pocket parks for a better urban life?

  University essay from SLU/Department of People and Society

  Author : Rebeca Paolini Madrid; [2022]
  Keywords : pocket parks; public place; well-being; restorative environments; perceived sensory dimensions; social connection; culture; community garden; urban green spaces;

  Abstract : Green public places are in constant threat due to city development and densification. For the benefit of the urban dwellers and the environment, it is important to the development, accessibility, and quality design of public places. READ MORE

 2. 2. Ekoparkernas inverkan på långhornskalbaggar (Cerambycidae) : artrikedom, abundans och artsamhällen i jämförelse med kommersiellt brukad skogsmark

  University essay from SLU/Dept. of Forest Ecology and Management

  Author : Elias Skogqvist; Emil Andersson; [2022]
  Keywords : naturvård; aktiv restaurering; död ved; substrat; rödlista; unika arter;

  Abstract : Several dead wood-dependent beetles need substrates which to great extent have been disfavored by intense forestry. Active and continuous restoration in Ecoparks may offer an option with intention to improve the habitation conditions. READ MORE

 3. 3. A landscape analysis : Investigating restorative features within urban greening

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Ellinor Arvidsson; [2022]
  Keywords : urban greening; green infrastructure; human restoration; landscape design; environmental psychology; landscape analysis;

  Abstract : Today people are described as an integral component of urban green infrastructure which advocates to study human engagement within the use of nature to develop goals and landscape planning in the purpose of achieving better life conditions for city inhabitants. The connectedness to nature has been described as decisive when exploring possible human psychological restoration derived from nature. READ MORE

 4. 4. Farmers who wish to restore pastures, and their relation to policy

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Tea Madunic Olsson; [2022]
  Keywords : semi-natural pastures; restoration; policy; governance; land-use;

  Abstract : Semi-natural pastures are one of the essential types of land for biodiversity in Sweden; the land provides significant beneficial values for biodiversity and is an essential part of the primary food production system. This study aims to increase understanding of how the new policy may influence farmers who wish to restore pastures. READ MORE

 5. 5. Att skapa historia genom engagemang : en studie om hur engagerade människor skapar och omskapar Stabergs kulturmiljö i Falun

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Malin Lindberg; [2022]
  Keywords : världsarv; sociala fält; historiska trädgårdar; engagemang; kulturreservat; platsidentitet;

  Abstract : En kulturmiljö är en lämning, bygd eller område som påverkats av mänsklig verkan och är en del av ett kulturarv. Den här uppsatsen syftar till att förstå varför det sker socialt engagemang i Stabergs kulturmiljö och vad denna plats har för betydelse för de engagerade. READ MORE