Essays about: "Lantbruk"

Showing result 1 - 5 of 208 essays containing the word Lantbruk.

 1. 1. Lantbrukets användning av strategiska verktyg

  University essay from SLU/Department of People and Society

  Author : Richard Andersson; Jesper Thuresson; [2021]
  Keywords : strategisk planering; strategiska verktyg; lantbruk; lantbruksföretag; strategic planning; strategic tools; agriculture; agricultural companies;

  Abstract : Lantbruket består av mestadels mikroföretag där antalet anställda inte är högre än fem per arbetsplats. Mycket fokus har legat på den kortsiktiga planeringen, där beroende på hur året sett ut har haft ett stort inflytande över de beslutet som tagits inom produktionen. READ MORE

 2. 2. Using Sentinel-2 Satellite Images to Estimate Traits of Forage Grasslands

  University essay from SLU/Dept. of Agricultural Research for Northern Sweden

  Author : Niklas Zeiner; [2021]
  Keywords : Remote sensing; Forage grasslands; Sentinel-2; Dry matter yield; Canopy average height; Total leaf chlorophyll content; Partial least squares; Support vector machines;

  Abstract : In this project, regression models based on data from field measurements and spectral information extracted from satellite imagery were used to estimate traits of forage grasslands; dry matter yield, canopy average height and total leaf chlorophyll. Four fields at SLUs Röbäcksdalen field station were sampled on 22 occasions and a total of 198 samples, including measurement of the highest plant, canopy height, leaf chlorophyll content, canopy spectral reflectance and biomass were collected. READ MORE

 3. 3. Kan lantbrukares financial literacy påverka deras möjligheter till att få lån vid en investering? : en kvantitativ enkätstudie

  University essay from SLU/Department of People and Society

  Author : Elin Jonasson; Axel Magnusson Björk; [2021]
  Keywords : Investering; financial literacy; finansiell förmåga; lån; lantbrukare; bank; finansiering; Investment; financial literacy; loan; farmer; bank; financing;

  Abstract : För att bibehålla eller öka livsmedelsproduktionen i Sverige behövs investeringar och möjlighet till utveckling för lantbruksföretag. Vidare är branschen kapitalintensiv och möjligheter till finansiering behövs, något som kan upplevas som svårt att få. READ MORE

 4. 4. Porträtteringen av entreprenörer i lantbrukspress : en befästning och frigörelse av stereotypa mönster

  University essay from SLU/Dept. of Economics

  Author : Josephine Andersson; Lovisa Ek; [2021]
  Keywords : entreprenör; genus; lantbrukare; mediebilder; stereotypa mönster;

  Abstract : Entreprenörer och lantbrukare är manligt kodade koncept med manliga konnotationer. När lantbrukare studeras som företagare finns det en risk att den maskulint kodade entreprenören i samklang med den maskulint kodade lantbrukaren blir dubbelt stereotypiserad. READ MORE

 5. 5. Hur påverkas långsiktiga kundrelationer av digital marknadsföring? : en studie av etablerade lantbrukskunders upplevelser av Länsförsäkringar Uppsalas digitala marknadsföring

  University essay from SLU/Dept. of Economics

  Author : Josefine Beckman; Elisabeth Granath; [2021]
  Keywords : digital marknadsföring; försäkringsbolad; lantbruk; relationsmarknadsföring;

  Abstract : Marknadsföring används för att nå ut på marknaden med syftet att sälja en produkt eller tjänst. Tidigare exponerades konsumenten för marknadsföring främst i tv, radio och tidningar. Denna traditionella marknadsföring finns fortfarande kvar, men en ny generation av digital marknadsföring har nu nått oss. READ MORE