Essays about: "Lanuage"

Found 1 essay containing the word Lanuage.

  1. 1. Communicative Language Learning in English

    University essay from Malmö högskola/Lärarutbildningen

    Author : Lina Fagerlund; Helena Persson; [2007]
    Keywords : Lanuage; Learning; TBLT;

    Abstract : I denna vetenskapliga studie diskuteras tidigare forskning om Task-based Language Teaching. Avslutningsvis tar arbetet upp både positiva och negativa aspekter av denna språkundervisningsmetod och kopplar detta till modern språkundervisning... READ MORE