Essays about: "Lars Henriksson"

Found 2 essays containing the words Lars Henriksson.

 1. 1. Movement pattern of Moose (Alces alces) in southwestern Sweden in relation to highway traffic intensity

  University essay from Karlstads universitet/Institutionen för natur och miljö

  Author : Lars-Henrik Henriksson; [2007]
  Keywords : Movement pattern; Moose; Gps telemetry;

  Abstract : AbstractGPS telemetry is a method with good accuracy to determine animal movements in the terrain. It is necessary to determine locations of free-ranging animals in order to understand movement patterns and habitat use, and to understand the consequences of human impacts like highways. READ MORE

 2. 2. The thinning Quotient - a relevant description of thinning?

  University essay from SLU/Dept. of Forest Resource Management

  Author : Lars Henriksson; [1996]
  Keywords : sampling simulation; strip-roads; thinning; thinning quotient;

  Abstract : Det finns en rad satt att beskriva gallringsformen. Ofta används begreppet gallringskvot i dessa sammanhang utan att närmare ange vilken metod eller definition som använts for att beräkna den. Detta kan lätt leda till att missuppfattningar uppstår. READ MORE