Essays about: "Laura Horváth"

Found 1 essay containing the words Laura Horváth.

  1. 1. Closed Loop Combustion Control Demonstrator, Analysis of real-time sensory feedback and state estimation

    University essay from KTH/Maskinkonstruktion (Inst.)

    Author : Laura Horváth; [2018]
    Keywords : ;

    Abstract : Idag finns det en ökad efterfrågan på förbättrad motorstyrning inom motorutvecklingen. Återkoppling av relevanta förbränningsparametrar för att optimera förbränningsprocessen har undersökts som en eventuell lösning. READ MORE