Essays about: "Laurent Cazor"

Found 1 essay containing the words Laurent Cazor.

  1. 1. How to make the most of open data? A travel demand and supply model for regional bicycle paths

    University essay from KTH/Transport och systemanalys

    Author : Laurent Cazor; [2021]
    Keywords : Planning Support System PSS ; Four-Step Model; Gravity Model; Distance-Decay function; Binary Logit Model; Level of Traffic Stress LTS ; Geographic Information System GIS ;

    Abstract : Detta examensarbete syftar till att svara på ett av Trafikverket fastställt problem: en gemensam regional cykelplanerings process skulle göra dem billigare och mer jämförbara. De erbjuder för närvarande planerarna en modell som utvecklades av Kågeson 2007. READ MORE