Essays about: "Laxå"

Found 5 essays containing the word Laxå.

 1. 1. Is it out of our hands? : A case study of sustainability interpretations and implementations regarding Tiveden National Park

  University essay from Uppsala universitet/Kulturgeografiska institutionen

  Author : Rosanna Stridell; [2022]
  Keywords : sustainability; Tiveden National Park; management; interdisciplinarity; nature-based tourism; hållbarhet; Tivedens nationalpark; förvaltning; transdisciplinärt; naturturism;

  Abstract : Sustainable changes become increasingly urgent with the climate crisis, which makes it necessary to study the human-environmental relationship. Tiveden National Park is a shared environment, and this thesis studied how sustainability was interpreted and implemented in the management of the park. READ MORE

 2. 2. The Systematic Development Process Applied on a Cab Rotation Unit : Pre-study, concept generation, embodiment design, material selection and optimization

  University essay from Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Author : Daniel Gustafsson; [2018]
  Keywords : Systematic development process; Crew Cab; Low entry; Laxå Special Vehicles; Systematisk produktutveckling; Crew Cab; Low Entry; Laxå Special Vehicles;

  Abstract : This master thesis studies and applies the systematic development process. The process is initially described in general, creating a template for the process, and later on applied on a real case scenario to show the performance. Finally eventual advantages, drawbacks and suggestions for future improvements are given. READ MORE

 3. 3. Lokal samförvaltning i Tivedsbygden : en svårfångad vision om hållbar naturresurshantering

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Ebba Ulfbecker; [2014]
  Keywords : lokal samförvaltning; samverkan; konflikt; socialt samspel; naturresurser; naturresurshantering;

  Abstract : Föreliggande kandidatuppsats handlar om att söka beskriva samverkan och konflikt i samband med naturresurshantering. Undersökningens forskningsobjekt är ett försök till lokal samförvaltning som togs av lokala invånare i Tivedsbygden, en skogsbygd i gränslandet mellan Västergötland och Närke. READ MORE

 4. 4. Klimatsmart vardag : en fallstudie av projektet ”Klimatpiloterna i Askersund och Laxå”

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Josefin Egerlid; [2013]
  Keywords : climate change mitigation; ontologisk trygghet; klimatprojekt; Askersund; Laxå;

  Abstract : Denna uppsats är en fallstudie av ”Klimatpiloterna i Askersund i Laxå”, ett projekt som har velat lära människor hur man kan reducera sina koldioxidutsläpp. Arbetet bygger på semistrukturerade intervjuer med projektdeltagarna och syftet är att beskriva hur de får vardagen att fungera när de samtidigt försöker minska sin klimatpåverkan. READ MORE

 5. 5. Kostnader vid investering i flisaggregat och tillverkning av pellets : en komparativ studie

  University essay from SLU/Dept. of Forest Products

  Author : Christian Steiner; [2010]
  Keywords : Täckningsbidrag; investering; pellets; flisaggregat;

  Abstract : I fokus för den här studien står en maskininvestering och råvarorna för pellets, deras täckningsbidrag samt kostnaderna för att tillverka pellets när olika råvaror tas i anspråk. Uppsatsen ger också läsaren en inblick i marknaden för pellets och konkurrensen om träråvaran. I korthet beskrivs också produktions- processen. READ MORE