Essays about: "Leaf"

Showing result 1 - 5 of 279 essays containing the word Leaf.

 1. 1. Effects of temperature on germination and juvenile growth in Spinach (Spinacia oleracea L.)

  University essay from SLU/Dept. of Crop Production Ecology

  Author : Gabriel von Rosen; [2022]
  Keywords : indoor farming; vertical farming; hydroponics; spinach; seed germination;

  Abstract : As the worlds urban population grows more and more every year, it becomes increasingly important that cities become more self-sufficient on food. Indoor vertical hydroponic farms offer a solution to this by placing the farm in an urban environment and growing plants in a controlled environment. READ MORE

 2. 2. Semi-Supervised Plant Leaf Detection and Stress Recognition

  University essay from KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Author : Márk Antal Csizmadia; [2022]
  Keywords : Deep Learning; Object Detection; Semi-Supervised Learning; Semi-Supervised Object Detection; Computer Vision; Djupinlärning; Objektdetektering; Semi-övervakad inlärning; Semi-övervakad objektdetektering; datorseende;

  Abstract : One of the main limitations of training deep learning-based object detection models is the availability of large amounts of data annotations. When annotations are scarce, semi-supervised learning provides frameworks to improve object detection performance by utilising unlabelled data. READ MORE

 3. 3. Hur mår hästkastanjen egentligen? : utbredning och hantering av skadegörare på Aesculus hippocastanum i svenska städer

  University essay from SLU/Dept. of Plant Protection Biology

  Author : Carolin Lundgren; Linnea Svensson; [2022]
  Keywords : kastanjemal; hästkastanjsköldlus; kastanjebladbränna; kastanjeblödarsjuka; Phytophthora; diversitet; växtskydd; urban miljö; stadsträd;

  Abstract : Hästkastanjen, Aesculus hippocastanum, har genom åren varit ett mycket välanvänt stadsträd med höga kulturhistoriska och sociala värden. På senare tid har arten sjunkit i popularitet då den drabbats av flertalet skadegörare och sjukdomar. READ MORE

 4. 4. Intresset för lövplantor hos Södra skogsägarnas medlemmar i Oskarströms verksamhetsområde

  University essay from SLU/School for Forest Management

  Author : Anna Eriksson; Sanna Gudmundsson; [2022]
  Keywords : klimatförändringar; återplantering; lövskogsbruk;

  Abstract : Lövskogarna var för 200 – 300 år sedan överexploaterade i södra Sverige och förekommer idag främst i mindre och fragmenterade områden. Efterfrågan på barrsågtimmer från industrierna steg och på de tidigare lövbevuxna markerna planterades istället gran och tall. READ MORE

 5. 5. Assessing the effect of Fusarium graminearum inoculation on the root structure of Swedish winter wheat cultivars (Triticum aestivum

  University essay from SLU/Dept. of Crop Production Ecology

  Author : Fayez Altabbaa; [2022]
  Keywords : Fusarium graminearum; conidium suspension; hypha agar plug; root architecture traits; root cellar structure traits; shoot traits; genotypes;

  Abstract : Several diseases attack the wheat crop and reduce the yield, such as root disease, which causes a tremendous loss in wheat production. Root rot has a variety of causal agents, such as nematodes, viruses, and bacteria, but the most common pathogens causing wheat root rot are oomycetes and fungi. READ MORE