Essays about: "Lean lantbruk"

Showing result 1 - 5 of 8 essays containing the words Lean lantbruk.

 1. 1. Lean i lantbruksföretag : hur arbetar lantbrukare med lean?

  University essay from SLU/Department of Work Science, Business Economics, and Environmental Psychology

  Author : Richard Eriksson; [2018]
  Keywords : lean; implementering; lantbruk; lantbrukare; lantbruksföretag;

  Abstract : Lean är en företagsfilosofi som härstammar från Toyota och deras Toyota Production System (TPS) som grundades efter andra världskriget. Lean har utvecklats genom åren och det har gjort att begreppet blivit diffust och svårt att beskriva, men kan i korthet sägas gå ut på att minimera slöserier i produktionsprocessen. READ MORE

 2. 2. Är det lönsamt med Lean : en studie om sambandet mellan Lean och upplevd lönsamhet på svenska gårdar

  University essay from SLU/Department of Work Science, Business Economics, and Environmental Psychology

  Author : Linus Nilsson; David Persson; [2018]
  Keywords : Lean; lönsamhet; identitet; lantbruk; Lean lantbruk; TPS; Toyota Production System;

  Abstract : Många av de svenska lantbruksföretagarna anser att deras lönsamhet är dålig (Swedbank och sparbankerna och LRF Konsult, 2015) Lean har funnits under en lång tid och bidragit med att öka konkurrenskraften i företag inom tillverkning och tjänstesektorn samt att några betydelsefulla nyckeltal påverkas positivt (Losonci & Demeter, 2013). Lean har även visat sig ge bättre resultat på fem av tio nyckeltal på svenska gårdar som aktivt arbetat med att implementera Lean (Andersson et al, 2016). READ MORE

 3. 3. Lean i ett medelstort livsmedelsföretag för produktionseffektivisering : hur kan Lean implementeras i ett medelstort livsmedelsföretag med syftet att skapa långsiktiga effektivitetsvinster?

  University essay from SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Author : Linus Christensson; [2017]
  Keywords : lean lantbruk; ledarskap; produktionseffektivisering; lean production; effektivitetsvinster;

  Abstract : Lean Produktion är resultatet av den arbetsfilosofi som familjen Toyoda under 1800-talet tillämpade inom sina vävstolsfabriker och som sedan vidareutvecklades inom industrin och tjänstesektorn. Under 1940-talet grundades bilmärket Toyota, filosofin togs med in i bilindustrin och blev senare hyllat av hela världen. READ MORE

 4. 4. Effects of adopting Lean Management within collaborating farms : a qualitative study of Lean Lantbruk in a Swedish context

  University essay from SLU/Dept. of Economics

  Author : Carl Johnsson; Ellen Weidman; [2016]
  Keywords : agriculture; business administration; horizontal supply chain collaboration; Lean Management; machinery sharing arrangements;

  Abstract : Higher competition and lower profitability has forced Swedish farm enterprises to adapt new market strategies. A machinery sharing collaboration between farms may increase competitiveness, reduce costs and increase shared knowledge. READ MORE

 5. 5. Lean i lantbruket : en studie av svenska mjölkproducenters strategiarbete i södra Sverige

  University essay from SLU/Dept. of Economics

  Author : Anna Lundberg; Emelie Persson; [2016]
  Keywords : Företag; Lean; Strategi; Lantbruk; Medarbetare; Implementering; Utveckling;

  Abstract : Sveriges lantbrukare har fått genomföra stora strukturella förändringar för att kunna konkurrera på marknaden. Det blir allt viktigare att lantbrukare kan bevara en stabil position för att kunna hantera oväntade situationer. READ MORE