Essays about: "Legitimering"

Showing result 1 - 5 of 8 essays containing the word Legitimering.

 1. 1. Swedish Belief and Swedish Tradition : The Role of Religion in Sweden Democrat Nationalism

  University essay from Högskolan i Gävle/Religionsvetenskap

  Author : Tomas Stenbäck; [2020]
  Keywords : Nation; Nationalism; Radical nationalism; Populism; Populist radical right; PRR; Right-wing populism; Politics; Legitimization; Legitimation; Belief; Tradition; Culture; Religion; Christianity; Church; Evangelical-Lutheranism; Lutheranism; Lutheran; The Church of Sweden; People; The people; Peoples; Folk; The folk; Swedes; Swedish; Swedishness; Sweden; Identity; Identification; Purity; Cultural purity; Neo-racism; New racism; Culture racism; Cultural racism; Political strategy; The Sweden Democrats; Nation; Nationalism; Radikalnationalism; Radikal nationalism; Populism; Högerpopulism; Politik; Legitimering; Tro; Tradition; Kultur; Religion; Kristendom; Kyrkan; Evangelisk- Luthersk; Luthersk; Lutherdom; Svenska kyrkan; Folk; Folket; Svenskar; Svensk; Svenskhet; Sverige; Identitet; Identifikation; Renhet; Kulturell renhet; Nyrasism; Ny rasism; Kulturrasism; Kulturell rasism; Politisk strategi; Sverigedemokraterna;

  Abstract : In the context of Western, European, Nordic, and Swedish radical nationalism, this study is an analysis of the various ways the political party the Sweden Democrats talks about religion; primarily about Swedish Evangelical-Lutheran Christianity and the Church of Sweden.   The study investigates the party expressions on religion and nationalism, using theoretical models of interpretation, constructed for this specific purpose, out of hermeneutic methodology. READ MORE

 2. 2. Contestability and Legitimacy : The Case for Contestability as Political Legitimization in the Presence of Problematic Contracts

  University essay from Umeå universitet/Institutionen för idé- och samhällsstudier

  Author : Henrik Österlund; [2019]
  Keywords : Contestability; Consent; Voluntarism; Political Theory; Legitimization; Problematic Contracts;

  Abstract : In this essay, I discuss the merits of contestability in contrast with consent as a meansof legitimizing the state. Particularly I have been concerned with problematiccontracts: Contracts with undefined obligations and their implications on thelegitimacy of voluntarist consent. READ MORE

 3. 3. “Advocating injustice” - a qualitative content analysis concerning the legitimization regarding the transgender service- ban in the US military.

  University essay from Lunds universitet/Mänskliga rättigheter

  Author : Ismar Didic; [2019]
  Keywords : Keywords: transgender; military; discrimination; Trump; ban; enlistment; hegemonic masculinity; gender Nyckelord: transpersoner; militär; diskrimination; förbud; tjänstgöra; hegemonisk maskulinitet; kön; Social Sciences;

  Abstract : Den 12 april 2019 verkställdes ett förbud mot transpersoners militärtjänstgöring, av president Donald Trump och försvarsdepartementet. Förbudet antogs trots resultaten från RAND-studien, en studie som genomfördes endast ett år före förbudet, som drog slutsatsen att transpersoner borde få tillåtas tjänstgöra i militären. READ MORE

 4. 4. Legitimising and Delegitimising the Monetary System : Competing Portrayals of Fractional Reserve Banking in Knowledge Discourse

  University essay from Uppsala universitet/Arkeologi

  Author : Ylva Lundkvist Fridh; [2016]
  Keywords : Fractional Reserve Banking; financial system; monetary system; monetary policy; banking policy; political legitimacy; strategic legitimisation; power relations; environmental impact; socioecological sustainability; knowledge discourse; hegemony; fraktionell bankreserv; monetära system; finansiella system; penningpolitik; bankpolitik; politisk legitimitet; strategisk legitimering; maktrelationer; miljlöpåverkan; socioekologisk hållbarhet; kunskapsdiskurs; hegemoni;

  Abstract : This is a study of how knowledge producing actors, like professors of economics, ecological economics and investigators at public institutions, portray the monetary system in general and fractional reserve banking specifically. The methodology of Political Discourse Analysis, with focus on argumentation and legitimisation, is used to identify and compare how different actors portray the monetary system. READ MORE

 5. 5. Redovisningskonsultens och revisorns betydelse för information i förvaltarberättelser vid konkurs : en studie utifrån revisionspliktens avskaffande

  University essay from SLU/Dept. of Economics

  Author : Joel Sitbon; [2016]
  Keywords : Förvaltarberättelse; Konkursförvaltning; Revisionsplikt;

  Abstract : När ett företag går i konkurs ska en konkursförvaltare anlitas för avveckling av gäldenärens verksamhet. Konkursförvaltaren upprättar en så kallad förvaltarberättelse. Den beskriver konkursboets tillstånd och orsakerna till konkursen. READ MORE