Essays about: "Li-jon batterier"

Showing result 1 - 5 of 7 essays containing the words Li-jon batterier.

 1. 1. Implementation of battery energy storage systems in the Swedish electrical infrastructure

  University essay from KTH/Kemiteknik

  Author : Gustav Arnberg; [2022]
  Keywords : Battery energy storage systems; BESS; Li-ion batteries; Frequency regulation; Business case; Implementation of battery energy storage systems; Swedish electrical infrastructure; BESS; Li-jon batterier; Frekvensreglering; Affärsfall; Implementering av batterilagringssystem; Svensk elinfrastruktur;

  Abstract : Detta examensarbete utreder den tekniska och ekonomiska passbarheten av batterilagringssystem (BESS) inom den svenska el infrastrukturen. Syftet är att konstruera tre olika affärsfall för att representera den tekniska och den ekonomiska passbarheten av BESS inom den svenska el infrastrukturen, specifikt med uppkoppling mot distributionsnätverket på den regionala nivån, 6 kilovolt till 132 kilovolt (kV). READ MORE

 2. 2. Sustainable energy solutions for stand-alone IoT devices : Technical, environmental and economic assessment to find alternative technologies to power RecySmart and Single Sensor IoT devices

  University essay from KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Author : Benjamin Varese; [2021]
  Keywords : ;

  Abstract : This work is intended to provide a high-level assessment of energy solutions to power Internet of Things (IoT) devices. The criteria for the evaluation are technical, environmental, and economic. Different technologies will be covered with support from published scientific research and the market existing solutions. READ MORE

 3. 3. Li-ion titanate technology for SLI battery applications in commercial vehicles

  University essay from KTH/Kemiteknik

  Author : Liliya Vasilevich; [2021]
  Keywords : Lithium-titanate battery LTO ; overdischarge; battery testing; KERS; heavy-duty vehicles; Litium titanat batteri LTO ; överurladdning; batteritestning; KERS; tunga fordon;

  Abstract : Litiumjon-batterier har blivit väldigt populära för tillämpning i fordon. Den här teknologin har fler olika kemier att erbjuda som kontinuerligt förbättras. Litium-titanat-oxid-batterier använder (LTO) LTO som anod och erbjuder långt cyklingsliv samt minskar risk för SEI-bildning och litiumplätering. READ MORE

 4. 4. The electric Jetpack

  University essay from KTH/Farkost och flyg

  Author : Adam Lang; Petter Hultin Gustafsson; [2015]
  Keywords : ;

  Abstract : Det här kandidatexamensarbetet syftar till att undersöka möjligheten att omkonstruera enJetpack till en mer miljövänlig version. Detta åstadkoms med ett elektrisktframdrivningssystem kombinerat med Li-Jon batterier. Genom att använda existerandemetoder för konceptuell flygplansutformning, kan Jetpackens geometriska karaktäristikväljas. READ MORE

 5. 5. Pre-Study for a Battery Storage for a Kinetic Energy Storage System

  University essay from Uppsala universitet/Elektricitetslära

  Author : Henrik Svensson; [2015]
  Keywords : Batteries; Battery systems; Lithium-Ion; Li-ion; Battery Management Systems; BMS; Flywheel; Batterier; Batterisystem; Litiumjon; li-jon; Battery Management Systems; BMS; Svänghjul;

  Abstract : This bachelor thesis investigates what kind of battery system that is suitable for an electric driveline equipped with a mechanical fly wheel, focusing on a battery with high specific energy capacity. Basic battery theory such as the principle of an electrochemical cell, limitations and C-rate is explained as well as the different major battery systems that are available. READ MORE