Essays about: "Life without rights"

Showing result 1 - 5 of 37 essays containing the words Life without rights.

 1. 1. Etiska aspekter på grishållning

  University essay from SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Author : Alexandra Granlund; [2019]
  Keywords : utilitarismen; djurrättighetsetiken; rättfärdiga; grishållning; etik; gris; kött;

  Abstract : Grisen har sedan långt tillbaka i tiden varit en viktig källa till kött för människan och än idag är griskött populär mat i stora delar av världen. Till skillnad från exempelvis får och kor, som hålls för såväl kött som ull respektive mjölk, hålls grisar med det primära syftet att förse människan med produkter från dess döda kropp. READ MORE

 2. 2. Putting out Fires. The situation of undocumented migrants in Sweden and the role of civil society activism.

  University essay from Lunds universitet/Sociologi; Lunds universitet/Socialhögskolan; Lunds universitet/Sociologiska institutionen

  Author : Roza Hashemzadeh Baygi; [2019]
  Keywords : undocumented migrants; civil society activism; migration; borders; Social Sciences;

  Abstract : The migration politics in Sweden have changed drastically within the past years as it has introduced stricter asylum policies and higher securitisation of borders. As a result, an increased number of people are forced to live as undocumented migrants, meaning without a legal permit to stay in the country. READ MORE

 3. 3. Lingering Educational Inequities under the Chinese Hukou System: A Human Opportunities Perspective

  University essay from Lunds universitet/Ekonomisk-historiska institutionen

  Author : Isabelle Huiwen Iaw; [2019]
  Keywords : China; HOI; Hukou; Inequality of Opportunity; Social Sciences;

  Abstract : China, an Asian powerhouse, has reached record levels of economic growth since milestone market reforms started in the late 1970s. It is poised to enter the next phase of development to join the ranks of advanced nations. READ MORE

 4. 4. Det sjätte massutdöendet : hinner vi lära oss leva ansvarsfullt innan Big Six inträffar?

  University essay from SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Author : Johan Öhrmalm; [2019]
  Keywords : massutdöende; massutrotning; biologisk mångfald; biodiversitet; jämställdhhet; familjeplanering; befolkningsutveckling; miljöförstöring; korruption;

  Abstract : Människans påverkan på naturen har fått stora konsekvenser, direkt i form av jakt, fiske och skogsavverkning för jordbruk, och indirekt genom global uppvärmning pga. växthusgaser. Biotoper för vilda djur minskar, vilket leder till minskning av den biologiska mångfalden. READ MORE

 5. 5. A Human Rights Based Approach: An Option for Attaining Sustainable Development in Cameroon

  University essay from Göteborgs universitet/Institutionen för globala studier

  Author : Peaceful B. Mbeng; [2018-03-15]
  Keywords : Human Rights; Human Rights Based Approach; Sustainable Development; Collective participation to decision-making; Non-Discrimination;

  Abstract : This dissertation discusses the importance of human rights to the attainment of development. All human rights are indivisible, whether they are civil and political rights, such as the right to life, equality before the law and freedom of expression; economic, social and cultural rights. READ MORE