Essays about: "Limestone quarry"

Showing result 1 - 5 of 12 essays containing the words Limestone quarry.

 1. 1. Limestone Quarry Restoration - Evaluation plan of restoration methods for Alvar establishment on northern Gotland

  University essay from Lunds universitet/Institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap

  Author : Ola Ohlsson; [2020]
  Keywords : Limestone quarry; alvar; restoration; evaluation plan; ANOVA; environmental monitoring; Science General;

  Abstract : Alvars are globally rare habitats with rich and distinctive vegetation-communities. Alvars are found on limestone bedrock which is also subject to quarrying for cement production. The increasing global need for cement results in either expanding existing quarries or the opening of new ones. READ MORE

 2. 2. Naturstigen : en återvändsgränd eller vägen till förståelse för landskapet

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Ylva Eriksson; [2017]
  Keywords : naturvägledning; naturstig; vägleda; naturförståelse; naturinformation;

  Abstract : Det finns idag en oro för att människan håller på att förlora förståelsen för naturen. För att bidra till ökad förståelse för ekologiska samband och människans roll i naturen anläggs på många håll i Sverige självguidade naturstigar. READ MORE

 3. 3. Evaluation of methods to characterise the geochemistry of limestone and its fracturing in connection to heating

  University essay from Lunds universitet/Geologiska institutionen

  Author : Jessica Jennerheim; [2016]
  Keywords : geochemistry; limestone; Gotland; thermal properties; x-ray fluorescence; x-ray computed tomography; Earth and Environmental Sciences;

  Abstract : Abstract: In 2011 Vinnova funded a joint project between Nordkalk AB, Kalkproduktion Storugns AB (KPAB) and the department of Geology at the University of Lund. The goal of the project is to increase the general knowledge of limestone and in extension, facilitate for the industry. READ MORE

 4. 4. Chrome spinel grains from the Komstad Limestone Formation, Killeröd, southern Sweden : a high-resolution study of an increased meteorite flux in the Middle Ordovician

  University essay from Lunds universitet/Geologiska institutionen

  Author : Ellinor Martin; [2014]
  Keywords : chrome spinel; fossil meteorites; Komstad Limestone; winonaites; Middle Ordovician; carbonate sedimentology; Earth and Environmental Sciences;

  Abstract : I mellersta ordovicium var inflödet av kosmiskt material till jorden högre än idag, i sviter-na efter uppbrytningen av den L-kondritiska asteroidkroppen i asteroidbältet mellan Mars och Jupiter, vilket beri-kade den forna havsbottnen med meteoriter och kosmiskt damm. Komstadformationen i Killeröd, Skåne, innehåller ett lager särskilt rikt på L-kondritiska kromitkorn vilket indikerar en hög grad av kondensation. READ MORE

 5. 5. Slite upplevelselandskap : att gestalta för biologisk mångfald

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Stina Näslund; Sara Östberg; [2014]
  Keywords : biologisk mångfald; täkter; efterbehandlingsplaner; tillgänglighet; naturslinga; Västra brottet; stenbrott; hotade arter; gestaltning;

  Abstract : I detta arbete presenteras ett gestaltningsförslag för ett upplevelselandskap vid Västra brottet i Slite, ett 89 hektar stort och 45 meter djupt stenbrott på norra Gotland där det bryts kalksten för cementproduktion. Kalkindustrin beskrivs i Region Gotlands översiktsplan som en av öns basnäringar. READ MORE