Essays about: "Lingli Hu"

Found 1 essay containing the words Lingli Hu.

  1. 1. Nurses’ experience of taking care of dying patients in hospice care : A descriptive literature review

    University essay from Högskolan i Gävle/Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap; Högskolan i Gävle/Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap

    Author : Limei Liang; Lingli Hu; [2018]
    Keywords : ;

    Abstract : .... READ MORE