Essays about: "Linnéa Larsson"

Showing result 1 - 5 of 14 essays containing the words Linnéa Larsson.

 1. 1. Hur konsumenten inkluderas i en cirkulär ekonomi : en fallstudie om klädåterförsäljares initiativ på en handelsplats i Uppsala

  University essay from SLU/Dept. of Economics

  Author : Madeleine Gillheimer; Linnéa Larsson; Nathalie Thomsson; [2019]
  Keywords : avfallshierarkin; cirkulär ekonomi; hållbar klädkonsumtion; konsument inkluderande; slit och släng;

  Abstract : Det råder idag en “slit och släng” kultur i samhället vilket kännetecknas av att konsumenter köper nya varor och slänger dem när de inte längre fyller sin funktion. Klädindustrin är en av de branscher där “slit och släng” kulturen är som mest påtaglig. READ MORE

 2. 2. Immediate breast reconstruction after mastectomy at Örebro University Hospital

  University essay from Örebro universitet/Institutionen för medicinska vetenskaper

  Author : Linneá Larsson; [2019]
  Keywords : Breast cancer; Immediate breast reconstruction; Mastectomy; Contraindications; Radiotherapy;

  Abstract : Abstract Introduction Immediate breast reconstruction (IBR) can be offered to breast cancer patients after mastectomy. A satisfactory breast symmetry has positive effects on psychosocial morbidity, quality of life and body image. The frequency of IBR were in 2017 in Region Örebro County 4%, lower than the national target on 20%. READ MORE

 3. 3. How does Event Marketing work on Social Media? : A qualitative study exploring Event Marketing in a Social Media context

  University essay from Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF)

  Author : Louise Larsson; Sophie Längvik; Linnéa Kjörling; [2019]
  Keywords : Event marketing; communication; social media; experience; event marketing on social media; marketing events on social media.;

  Abstract : Background: Event marketing is a way for businesses to entertain consumers and promote the brand or product through the use of events. Within event marketing, entertainment, excitement and enterprise are important concepts to include in order to create a successful event. Purpose: The purpose is to explore event marketing in a social media context. READ MORE

 4. 4. Dimensionering av Jumkils nya skolas energisystem : implementering av bergvärmepump, solcellsanläggning och batterilager

  University essay from SLU/Dept. of Energy and Technology

  Author : Frida Andersson; Johanna Carlsson; Linnéa Hane; Jesper Larsson; Josephine Lindén Magnusson; Hanna Olofsson; Richard Robertsson; Pontus Roos; Jessica Wänlund; [2018]
  Keywords : energikartläggning; miljöcertifiering; flödesbatteri; varvtalsstyrd värmepump; PVsyst; solcellsanläggning;

  Abstract : The purpose of this study is to develop a modern and energy efficient system solution for a school in Jumkil, combining solar power, battery storage and geothermal heat pump system. By using models, simulations and available literature the study examines the dimensions of the included components for optimal coverage of the schools energy demand. READ MORE

 5. 5. Exploring the Motivations and Attitudes of Swedish Students Toward Decreasing Consumption of Fast Fashion : A study of Anti-Consumption Strategies

  University essay from Högskolan i Jönköping/IHH, Företagsekonomi; Högskolan i Jönköping/IHH, Företagsekonomi; Högskolan i Jönköping/IHH, Företagsekonomi

  Author : Linnea Sandberg; Alexandra Larsson; Ella Christiansson; [2018]
  Keywords : ;

  Abstract : .... READ MORE