Essays about: "Linnéa Streng Lindström"

Found 2 essays containing the words Linnéa Streng Lindström.

 1. 1. Prevalensen av pneumovirus och mykoplasma hos svenska hundar med kennelhosta

  University essay from SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Author : Linnéa Streng Lindström; [2018]
  Keywords : kennelhosta; hund; mykoplasma; pneumovirus; M. cyno;

  Abstract : Kennelhosta är ett sjukdomskomplex som ger respiratoriska symtom i övre luftvägarna hos hund. Både virus och bakterier kan orsaka kennelhosta. Ofta är symtomen milda och övergående med akut insättande hostattacker, men det kan också ge mer allvarliga symtom med sekundärinfektioner. READ MORE

 2. 2. Påverkas människans hälsa av att äga en hund? : fysiska och psykiska aspekter

  University essay from SLU/Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry

  Author : Linnea Streng Lindström; [2015]
  Keywords : hundägande; fysiska och psykiska hälsoeffekter; kardiovaskulära sjukdomar; depression; pet ownership; physical and mental health effects; cardiovascular diseases; depression;

  Abstract : Hunden har funnits vid människans sida i över 14 000 år och har länge haft en viktig roll i samhället. Hunden kan ha flera olika arbetsuppgifter, men idag fungerar de flesta hundar som sällskapshundar. READ MORE