Essays about: "Linnéa Thorstensson"

Found 3 essays containing the words Linnéa Thorstensson.

 1. 1. Det gröna andrummet i staden : små offentliga urbana grönytors betydelse för psykiskt välbefinnande

  University essay from SLU/Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Ellinor Svensson; Linnéa Thorstensson; [2023]
  Keywords : psykisk välbefinnande; restorativ; vardagsgrönska; stress; återhämtning; social hållbarhet och fickpark;

  Abstract : Syftet med denna uppsats var att få förståelse för vilka kvaliteter Petriplatsen i Lund och Rundelsparken i Malmö har samt om dessa små offentliga urbana grönytor utgör restorativa miljöer i den täta staden. Metoden som använts var platsanalyser med utgångspunkt i två olika observationstillfällen. READ MORE

 2. 2. Clustering Methods as a Recruitment Tool for Smaller Companies

  University essay from KTH/Matematisk statistik

  Author : Linnea Thorstensson; [2020]
  Keywords : Statistics; Clustering; Mapper; K-means clustering; Hierarchical clustering; Principal component analysis; recruitment; Statistik; Klustermetoder; PCA; rekrytering;

  Abstract : With the help of new technology it has become much easier to apply for a job. Reaching out to a larger audience also results in a lot of more applications to consider when hiring for a new position. This has resulted in that many big companies uses statistical learning methods as a tool in the first step of the recruiting process. READ MORE

 3. 3. Improving the Robustness of Stockholm’s Metro System

  University essay from KTH/Skolan för teknikvetenskap (SCI)

  Author : Hanna Gustavsson; Linnea Thorstensson; [2017]
  Keywords : ;

  Abstract : This study is evaluating and improving the robustness of the metro system in Stockholm. It is based on the existing metro system and by interpreting it as a network we can represent it in a mathematical graph. READ MORE