Essays about: "Linn Bennetoft"

Found 3 essays containing the words Linn Bennetoft.

 1. 1. Relationers betydelse när ”papper försvinner” : en fallstudie om kundrelationer i service- och tjänsteproduktion

  University essay from SLU/Dept. of Economics

  Author : Linn Bennetoft; Hanna Persson; [2017]
  Keywords : digitalisering; kundlojalitet; LRF Konsult; relation; relationsmarknadsföring; service; skogsbruk;

  Abstract : Digitaliseringen påverkar hela samhället och ändrar vårt sätt att arbeta, producera och konsumera. Ny teknik förändrar och utvecklar hela tiden vad vi gör, hur vi gör och vilka behov vi har. Inom service- och tjänsteproduktionen innebär detta en utveckling som ändrar och skapar nya förutsättningar för hur en tjänst kan levereras. READ MORE

 2. 2. Hållbar utveckling i Katrineholm : en kvalitativ studie om framställningen av hållbar utveckling i strategier för kommunal utveckling

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Linn Bennetoft; [2017]
  Keywords : hållbar utveckling; identitet; Katrineholm; kommun; kvalitativ textanalys; utveckling;

  Abstract : Samhället befinner sig i ständig förändring och det globala får en allt större påverkan på det lokala. Många mindre och medelstora kommuner har idag och historiskt stött på utmaningar i sin utveckling. Utmaningar som inte sällan tar avstamp i historiska händelser som stora industrinedläggningar och skeva befolkningsstrukturer. READ MORE

 3. 3. Mat och måltid inom äldreomsorg : en studie om mat och måltidens betydelse med utgångspunkt i äldres måltidssituation i Gävleborg

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Linn Bennetoft; [2014]
  Keywords : mat; måltid; måltidssituation; äldre; offentlig upphandling; innovationsupphandling;

  Abstract : Den offentliga måltiden är den huvudsakliga matförsörjningen till Sveriges invånare inom vård, skola och omsorg. En stor del av detta utgörs av mat inom äldreomsorgen. Inom äldreomsorgen finns problem med undernäring och svinn av mat idag. READ MORE