Essays about: "Linnea Alverbrink"

Found 1 essay containing the words Linnea Alverbrink.

  1. 1. Grönskans plats i den växande staden : en studie av centrala Karlstad

    University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

    Author : Linnea Alverbrink; [2020]
    Keywords : grönstruktur; grönska; förtätning; urbanisering; stadsutveckling;

    Abstract : Världen över pågår en rådande urbanisering. Påföljderna har blivit att befolkningen har ökat i städerna. I Sverige har urbaniseringen lett till att bostadsbrist blivit ett vanligt förekommande fenomen i städerna. För att lösa bostadsbristerna har det blivit allt vanligare att man förtätar städerna. READ MORE