Essays about: "Linnea Englander"

Found 1 essay containing the words Linnea Englander.

  1. 1. ”…an astonishingly small space” : en rumslig studie och analys av Villa Gamberaia

    University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

    Author : Linnea Englander; [2020]
    Keywords : Villa Gamberaia; Italiensk renässansträdgård; rumslighet; Catherine Dee; landskapsarkitektur; trädgårdsdesign; privatträdgårdar; trädgårdsrum;

    Abstract : ”…an astonishingly small space” är ett självständigt arbete i landskapsarkitektur vid Sveriges Lantbruksuniversitet i Alnarp. Studien består av en rumslig analys av den italienska renässansträdgården Villa Gamberaia. Syftet med studien är att hitta inspiration och vägledning till utformningen av dagens privatträdgårdar. READ MORE