Essays about: "Linnea Göransdotter"

Found 1 essay containing the words Linnea Göransdotter.

  1. 1. Marknadsföring i etiska företag : en fallstudie av The Smiling Group AB

    University essay from SLU/Dept. of Economics

    Author : Linnea Göransdotter; Rasmus Sjögren; [2017]
    Keywords : Fairtrade; etiska företag; marknadsföring; marknadsföringsmix; marknadsmix; 4P-modellen; P-modellen;

    Abstract : Marknadsföring är viktigt för att kommunicera hur ett företag skapar och kan leverera värde. Ett vanligt sätt för företag att marknadsföra sig är genom 4P-modellen där fokus ligger på produkt, pris, plats och påverkan. Ett annat sätt för företag att kommunicera sitt värde är genom olika märkningar. READ MORE