Essays about: "Linnea Lindström"

Showing result 1 - 5 of 6 essays containing the words Linnea Lindström.

 1. 1. Prevalensen av pneumovirus och mykoplasma hos svenska hundar med kennelhosta

  University essay from SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Author : Linnéa Streng Lindström; [2018]
  Keywords : kennelhosta; hund; mykoplasma; pneumovirus; M. cyno;

  Abstract : Kennelhosta är ett sjukdomskomplex som ger respiratoriska symtom i övre luftvägarna hos hund. Både virus och bakterier kan orsaka kennelhosta. Ofta är symtomen milda och övergående med akut insättande hostattacker, men det kan också ge mer allvarliga symtom med sekundärinfektioner. READ MORE

 2. 2. Löparens landskap : en undersökande studie om hur motionslöpning kan främjas i vardagslandskapet

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Linnea Lindström; [2016]
  Keywords : folkhälsa; fysisk aktivitet; löpning; motionslöpning; jogging; stödjande strukturer; vardagslandskap;

  Abstract : This master thesis aims to create a deeper understanding of the conditions for jogging in the everyday landscape. It examines the structures that may support it, and how they can be created. READ MORE

 3. 3. Riskbeteende hos skogsägare : en studie om faktorer som påverkar skogsägares beslut att försäkra sin skog

  University essay from SLU/Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204)

  Author : Elin Kvennefeldt; Linnea Lindström; [2016]
  Keywords : attityd; beteende; brand; finansiell trygghet; storm;

  Abstract : Skogsägarens riskbeteende har betydelse för hur denne väljer att förvalta sin skog. Risken att drabbas av storm eller brand kan innebära stor ekonomisk förlust. Ett sätt att skydda sig ekonomiskt är att försäkra sin skog. READ MORE

 4. 4. Strategic planning of an anti-poaching project in Sub-Saharan Africa

  University essay from Chalmers tekniska högskola/Institutionen för teknikens ekonomi och organisation

  Author : Greta Josefsson; Beata Klein; Emma Kolar; Rebecca Lewis-Olsson; Linnea Lindström; Andreas Mann; [2016]
  Keywords : ;

  Abstract : .... READ MORE

 5. 5. Påverkas människans hälsa av att äga en hund? : fysiska och psykiska aspekter

  University essay from SLU/Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry

  Author : Linnea Streng Lindström; [2015]
  Keywords : hundägande; fysiska och psykiska hälsoeffekter; kardiovaskulära sjukdomar; depression; pet ownership; physical and mental health effects; cardiovascular diseases; depression;

  Abstract : Hunden har funnits vid människans sida i över 14 000 år och har länge haft en viktig roll i samhället. Hunden kan ha flera olika arbetsuppgifter, men idag fungerar de flesta hundar som sällskapshundar. READ MORE