Essays about: "Linus Andersson"

Showing result 1 - 5 of 18 essays containing the words Linus Andersson.

 1. 1. The power of in-store technology : A qualitative study about how in-store technology creates value for Swedish retail companies and their customers.

  University essay from Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF)

  Author : Joakim Andersson; Linus Runesson; Casper Svensson; [2020]
  Keywords : Convenience; Customer engagement; Customer experience; Customer value; Frontline employees; In-store technology;

  Abstract : With an ongoing development in technology, retailers faces new challenges in terms of higher customer expectations. To meet these expectations, retail companies can use in-store technology to enhance the shopping experience and to create more value. READ MORE

 2. 2. Evaluation of Bluetooth 5.1 as an Indoor Positioning System

  University essay from KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM); KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Author : Philip Andersson; Linus Persson; [2020]
  Keywords : Indoor Positioning System; AoA; RSSI; IMU; Sensor Fusion; Multipath Propagation; Inomhus positioneringssystem; AoA; RSSI; IMU; Sensor Fusion; Flervägsutbredning;

  Abstract : There is a high demand for Indoor Positioning Systems (IPS) due to the wide application possibilities. The main issue for localization by wireless signals in an indoor environment is the multipath propagation problem. Multipath propagation occurs when signals reflects and refract from an object, changing the signals characteristics. READ MORE

 3. 3. Monitoring Air Quality in Ångström Cleanroom Laboratory

  University essay from Uppsala universitet/Institutionen för teknikvetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för teknikvetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för teknikvetenskaper

  Author : Linus Kanestad; Gustaf Andersson; Karl-Johan Hällgren; [2019]
  Keywords : Internet of things; Rasberry Pi; Radio;

  Abstract : The air quality in the Ångström cleanroom was to be measured for monitoring and control purposes, with the measurements displayed on a website. To do this several sensors, micro controllers, means of communication, and ways to host the server were investigated. READ MORE

 4. 4. Är det lönsamt med Lean : en studie om sambandet mellan Lean och upplevd lönsamhet på svenska gårdar

  University essay from SLU/Department of Work Science, Business Economics, and Environmental Psychology

  Author : Linus Nilsson; David Persson; [2018]
  Keywords : Lean; lönsamhet; identitet; lantbruk; Lean lantbruk; TPS; Toyota Production System;

  Abstract : Många av de svenska lantbruksföretagarna anser att deras lönsamhet är dålig (Swedbank och sparbankerna och LRF Konsult, 2015) Lean har funnits under en lång tid och bidragit med att öka konkurrenskraften i företag inom tillverkning och tjänstesektorn samt att några betydelsefulla nyckeltal påverkas positivt (Losonci & Demeter, 2013). Lean har även visat sig ge bättre resultat på fem av tio nyckeltal på svenska gårdar som aktivt arbetat med att implementera Lean (Andersson et al, 2016). READ MORE

 5. 5. The Good, the Bad & the Ugly - an exploratory study of impact investors’ perceptions of impact, return and risk.

  University essay from Göteborgs universitet/Graduate School

  Author : Linus Andersson; David Andersson; [2017-06-30]
  Keywords : impact investor; consumer behavior; impact investing; ethical investments; SRI; perceived risk; trust; PCE; return; impact;

  Abstract : MSc in Marketing and Consumption.... READ MORE