Essays about: "Linus Nilsson"

Showing result 1 - 5 of 19 essays containing the words Linus Nilsson.

 1. 1. Trädens betydelse för kulturella ekosystemtjänster : en översiktlig kunskapssammanställning

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Linus Nilsson; [2021]
  Keywords : träd; kulturella ekosystemtjänster; ESTER; urban skog; stadsträd;

  Abstract : Ekosystemtjänster används i allt större utsträckning för att visa på de värden naturen i vår vardag bidrar med. I vår urbana miljö utgör träden en stor del av den gröna infrastrukturen. READ MORE

 2. 2. Trädens betydelse för kulturella ekosystemtjänster : en översiktlig kunskapssammanställning

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Linus Nilsson; [2021]
  Keywords : träd; kulturella ekosystemtjänster; ESTER; urban skog; stadsträd;

  Abstract : Ekosystemtjänster används i allt större utsträckning för att visa på de värden naturen i vår vardag bidrar med. I vår urbana miljö utgör träden en stor del av den gröna infrastrukturen. READ MORE

 3. 3. Höstgödsling av höstvete med pelleterat rötrestbaserat gödselmedel : en ny källa till växtnäring?

  University essay from SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Author : Axel Nilsson; Richard Andersson; [2020]
  Keywords : rötrestprodukt; biogas; NPK; höstgödsling; höstvete; myllning; kväve; fosfor; kalium; skotträkning; EkoBalans KretsloppsNPK ;

  Abstract : Försöket handlar om att jämföra effekten av Ekobalans gödselprodukt (NPK 7-2-5), av pelleterade biogasrester, med YaraMila Raps (NPK 17-5-10), på antal skott i höstvete på våren efter höstgödsling. Innehållet i dessa produkter är snarlika varandra när vi jämför NPKinnehållet i produkterna. READ MORE

 4. 4. The Impact of a Carbon Dioxide Price on Green Innovation : An Econometric Study Based on Patent Counts

  University essay from Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle; Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Author : Linus Johansson; Linus Nilsson; [2020]
  Keywords : the EU ETS; Green innovation; Patent Count; Induced innovation; Negative Binomial model;

  Abstract : The aim of this study is to examine the effects of a market-based greenhouse gases price on green innovation by testing the Hicksian theory of induced innovation. To test whether causality exists, panel data compiled of 30 countries over 13 years (2005-2017) have been used. READ MORE

 5. 5. Quality assessment of mineral wool insulation plates : Using ultrasonic non-destructive testing

  University essay from Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för maskinteknik; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för maskinteknik

  Author : Linus Ikonen; Daniel Nilsson; [2019]
  Keywords : Non-destructive testing; linear ultrasound; mineral wool; fibrous materials; acoustics; frequency response; signal attenuation; Oförstörande provning; linjärt ultraljud; stenull; fibrösa material; akustik; frekvenssvar; signalförsvagning;

  Abstract : In the manufacturing process of mineral wool insulation plates, defects arise, such as unmelted base minerals and uncured binder which gets embedded within the plates. To be able to sort out these defective plates from a manufacturing line, a reliable quality assessment is needed. READ MORE