Essays about: "Lisa Ahlberg"

Found 2 essays containing the words Lisa Ahlberg.

 1. 1. Gaturummets kvaliteter : en utvärdering av måluppfyllelse inom Henriksdalshamnen och Liljeholmskajen

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Frida Ahlberg; Lisa Sjöberg; [2019]
  Keywords : planering; gaturum; utvärdering; mål;

  Abstract : Gaturum fyller många olika funktioner i staden, och används både som transportsträckor men även som viktiga allmänna platser för sociala möten. Väsentliga aspekter hos gaturum är bland annat tillgänglighet och trygghet och för att uppfylla dessa krävs en genomtänkt utformning. READ MORE

 2. 2. "How long does it take a ritual to build up, to take hold and become standard practice?" : bark peeling in Scandinavia and North America

  University essay from SLU/Dept. of Forest Ecology and Management

  Author : Lisa Ahlberg; [2001]
  Keywords : forest history; bark; North America;

  Abstract : Independently, the Sami people in northern Scandinavia and native people in the north temperate and boreal zone of North America have utilized the cambium layer of bark from both coniferous and deciduous trees as food, medicine, as well as material for other requirements; clothes, baskets and various kinds of wrapping. The sharp seasonal environments created food shortages in certain periods and inner bark thus became an important food component. READ MORE