Essays about: "Lisa Dahlin"

Found 3 essays containing the words Lisa Dahlin.

 1. 1. Occurrence of antibiotic resistant Staphylococcus aureus in pigs in smallholder farms in Lira, Uganda

  University essay from SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Author : Lisa Dahlin; [2020]
  Keywords : antibiotic resistance; Uganda; Staphylococcus aureus; MRSA; pigs; swine;

  Abstract : According to the United Nations (World Health Organization in particular) and the European Union, antibiotic resistance has become an enormous public health issue. Both veterinary and human medicine, and thus animal and human welfare, are at stake. Methicillin-resistant Staphylococcus aureus (MRSA) is a well-known variant of the common bacterium S. READ MORE

 2. 2. Ljudupplevelser : en vidgad förståelse för urbana ljud som kvalitet

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Filippa Dahlin; Lisa Berglind; [2018]
  Keywords : ljudlandskap; sonisk; ljudinstallation; Amphoux; ljudpromenad; hierarki; offensiv;

  Abstract : Ljud spelar en viktig roll för den totala upplevelsen av en plats. I och med det helhetsperspektiv vi som landskapsarkitekter anlägger på upplevelsen av levnadsmiljön, spelar ljudet således en viktig roll. Efter att länge ha varit eftersatt, har ljud sakta börjat få mer fokus inom landskapsarkitektur. READ MORE

 3. 3. Diapaus : en uråldrig strategi med en framtida roll?

  University essay from SLU/Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry

  Author : Lisa Dahlin; [2017]
  Keywords : diapaus; fördröjd implantation; blastocyst; mink; mus; rådjur;

  Abstract : Rådjur, mink och mus är tre däggdjursarter som alla tre har förmågan att fördröja sin avkommas utveckling. Detta sker genom en strategi som kallas diapaus och infaller innan det tidiga embryot, blastocysten, implanteras i livmoderslemhinnan. READ MORE