Essays about: "Lisa Dahlin"

Found 2 essays containing the words Lisa Dahlin.

 1. 1. Ljudupplevelser : en vidgad förståelse för urbana ljud som kvalitet

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Filippa Dahlin; Lisa Berglind; [2018]
  Keywords : ljudlandskap; sonisk; ljudinstallation; Amphoux; ljudpromenad; hierarki; offensiv;

  Abstract : Ljud spelar en viktig roll för den totala upplevelsen av en plats. I och med det helhetsperspektiv vi som landskapsarkitekter anlägger på upplevelsen av levnadsmiljön, spelar ljudet således en viktig roll. Efter att länge ha varit eftersatt, har ljud sakta börjat få mer fokus inom landskapsarkitektur. READ MORE

 2. 2. Diapaus : en uråldrig strategi med en framtida roll?

  University essay from SLU/Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry

  Author : Lisa Dahlin; [2017]
  Keywords : diapaus; fördröjd implantation; blastocyst; mink; mus; rådjur;

  Abstract : Rådjur, mink och mus är tre däggdjursarter som alla tre har förmågan att fördröja sin avkommas utveckling. Detta sker genom en strategi som kallas diapaus och infaller innan det tidiga embryot, blastocysten, implanteras i livmoderslemhinnan. READ MORE