Essays about: "Lisa Erséus"

Found 2 essays containing the words Lisa Erséus.

 1. 1. Planeringsprocessen : Vilka metoder finns att använda som planerare för att uppnå en god stad? En undersökning av det prisade projektet, ”Making space in Dalston”

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Lisa Erséus; Sofi Unnersjö; [2015]
  Keywords : stadsplanering; gentrifiering; medborgardialog; Dalston; Making space in Dalston; temporär;

  Abstract : Den ökande urbaniseringen innebär att samhället befinner sig i en konstant förändringsprocess. Staden och dess invånare är därigenom ständigt under utveckling. Effekten kan innebära omvandlingar i varierande skala men för en invånare kan det betyda stora omställningar i livssituationen. READ MORE

 2. 2. Offentliga platser i en urbaniserad värld med exempel från den snabbt växande staden Nairobi

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Lisa Erséus; [2015]
  Keywords : offentliga platser; urbanisering; gaturum; slum; hållbarhetsmål; Nairobi;

  Abstract : Sedan 2007 lever fler människor i städer än på landsbygden. Urbaniseringstrenden ser ut att fortsätta och 2050 förväntas 70% av världens befolkning bo i urbana miljöer. 95% av denna ökning förväntas ske i låginkomstländer. Stadens offentliga rum agerar stadsinvånarnas vardagsrum och mötesplats. READ MORE