Essays about: "Lisa Landberg"

Found 1 essay containing the words Lisa Landberg.

  1. 1. Granngården AB : inköpsbeteendet hos Svenska Lantmännens medlemmar

    University essay from SLU/Dept. of Economics

    Author : Lisa Landberg; [2004]
    Keywords : kooperation; lantbrukskooperation; jordbrukskooperation; Svenska Lantmännen; Granngården; inköpsbeteende; medlemsbeteende;

    Abstract : Granngården AB är ett företag inom den kooperativa organisationen Svenska Lantmännen (SvL). Granngårdens affärsidé är att vara en närservicebutik till lantbrukare men har även ett sortiment som riktar sig till alla med ett intresse inom hus, djur och trädgård. READ MORE