Essays about: "Lisa Lindblom"

Found 1 essay containing the words Lisa Lindblom.

  1. 1. Få staden att blomma genom storskaliga lökplanteringar : lämpliga växtplatser och gestaltning i Solna stad

    University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

    Author : Lisa Lindblom; [2015]
    Keywords : gestaltningsprogram; inventering; medborgardialog; offentlig miljö; storskaliga lökplanteringar; strategisk placering; växtplats;

    Abstract : Våra städer blir allt mer bebodda och förtätas allt mer. Bebyggelse och infrastruktur gör anspråk på våra offentliga platser och det gäller att aktivt finna platser för de gröna utemiljöerna i staden. Planteringar är något som används frekvent i våra städer både i stor som liten skala. READ MORE