Essays about: "Lisa Nilson Hissa"

Found 1 essay containing the words Lisa Nilson Hissa.

  1. 1. Kontrollerad postanestetisk uppvakning med ett justerbart tak : fysiologiska effekter av stress hos shetlandsponnyer under uppvakningsperioden

    University essay from SLU/Dept. of Clinical Sciences

    Author : Lisa Nilson Hissa; Emelie Margareta Helena Törnqvist; [2020]
    Keywords : häst; anestesi; uppvakning; assisterad uppvakning; assisterad resning; stress;

    Abstract : Hästars uppvakning efter anestesi innebär många risker. Detta bidrar till att mortaliteten vid hästanestesi är mycket högre jämfört med mortaliteten vid anestesi av smådjur och människor. Hästars naturliga flyktbeteende gör ofta att de försöker resa sig innan narkosläkemedlen eliminerats. READ MORE