Essays about: "Lisa Nimrodsson"

Found 1 essay containing the words Lisa Nimrodsson.

  1. 1. Vilka är faktorerna bakom en bra arbetsmiljö på ett vårdföretag?

    University essay from Mälardalens högskola/Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling

    Author : Lisa Nimrodsson; [2009]
    Keywords : ;

    Abstract : Denna studies utgångspunkt är att söka faktorer för bra arbetsmiljö på ett vårdföretag. Det har visat sig att vårdföretag har högst andel ohälsa i Sverige vilket gör detta intressant.  Vårdföretaget som finns i södra Sverige har låtit forskaren undersöka deras arbetsmiljö, hur den ser ut och vad som gör att den är som den är. READ MORE