Essays about: "Liseberg"

Found 5 essays containing the word Liseberg.

 1. 1. Vad gör en god temaparksdesign? : en förstudie, teorigenomgång och gestaltningsförslag av en framtida expansion för Liseberg

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Andrèe Olsson; [2017]
  Keywords : temapark; nöjespark; tematiserade landskap; rekreativa platser; Göteborg; Liseberg; Disneyland; Six Flags; Cedar Fair;

  Abstract : Tematiserade landskap har varit en del av mänsklighetens historia i över 4000 år. Iscensatta landskap användes tidigt i parker och föranledde uppförandet av marknader och sedermera lustträdgårdar. READ MORE

 2. 2. Förstärk karaktären med markmaterial : en undersökning om hur markmaterial förstärker karaktärer på tematiserade platser

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Oskar Persson; [2016]
  Keywords : förstärka karaktär; markläggning; markmaterial; nöjespark; tematiserad miljö;

  Abstract : Syftet med detta arbete är att undersöka och analysera hur markmaterial används för att förstärka karaktärer i en tematiserad miljö. Tematiserad miljö innebär en miljö som ska efterlikna en verklig eller påhittad miljö på en plats. READ MORE

 3. 3. Brand equity through rollercoasters and rabbits : Understanding the role of part-time marketers in enhancing the brand equity of an amusement park

  University essay from Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Author : César Rivera; Fredrik Byström; [2015]
  Keywords : Relationship marketing; part-time marketers; brand equity; amusement park; Gothenburg; Sweden; marketing as promises; part-time marketers role; connection between relationship marketing and brand equity; brand awareness; brand associations; external brand communication;

  Abstract : Relationship marketing is a marketing theory that has gathered much focus in the marketing research area lately. The core idea of relationship marketing is to retain the existing customers of a company by establishing long-time relationships with them. READ MORE

 4. 4. Motivation of young temporary employees. An analysis of two amusement parks

  University essay from Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Author : Mimmi Holm; Josephine Hennevelt; [2012-07-03]
  Keywords : Leadership; corporate culture; motivation; young employees; Liseberg; Gröna Lund;

  Abstract : .... READ MORE

 5. 5. Like us on Facebook! : A qualitative study about online communication on Facebook

  University essay from Linnéuniversitetet/Ekonomihögskolan, ELNU; Linnéuniversitetet/Ekonomihögskolan, ELNU; Linnéuniversitetet/Ekonomihögskolan, ELNU

  Author : Nathalie Anund; Adam Severin; Martin Zalewski; [2012]
  Keywords : Communication; Engagement; Word of Mouth; Social Networks; Social Media; Facebook;

  Abstract : As of the moment Facebook is the world’s largest online social network with over 800 million active users and more than 50% of the users log on to the website on any given day. It is considered to be the most important social platform on the Internet since it reaches more people than any other social network. READ MORE