Essays about: "Literature review"

Showing result 1 - 5 of 3321 essays containing the words Literature review.

 1. 1. Bison bonasus : återuppbyggnaden av en nästan utrotad art

  University essay from SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Author : Morgan Daleryd Sjöblom; [2019]
  Keywords : visent; europeisk bison; Bison bonasus; genetik; återintroduktion;

  Abstract : Visent eller den europeiska bison är en art som efter första världskriget hade dött ut i det vilda på grund av jakt. Endast 54 djur från arten återstod i fångenskap och det är från dessa anfäder som dagens bestånd av både vilda och visenter i fångenskap härstammar. READ MORE

 2. 2. Livet efter en diagnos : Patienters upplevelse av att leva med bröstcancer

  University essay from Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Author : salim sara; Khalif mohamed Amal; [2019]
  Keywords : Breastcancer; experience; limitations; nurse; relatives; support; Begränsningar; bröstcancer; närstående; sjuksköterskor; stöd; upplevelser;

  Abstract : Bakgrund: Bröstcancer är en av de vanligaste cancerformerna som drabbar kvinnor i Sverige. Sjuksköterskor som saknade en onkologisk utbildning upplevde att det var svårt att vårda kvinnor med bröstcancer. Kvinnors närstående upplevde ett stort ansvar att ta hand om kvinnorna. READ MORE

 3. 3. The impact of social influence on pre-evacuation behavior - An eye tracking analysis on information gathering during pre-evacuation behavior, comparing normative and informational social influence

  University essay from Lunds universitet/Avdelningen för Brandteknik

  Author : Rebecca Rostedt; Sofie Andersson; [2019]
  Keywords : Social influence; informational social influence; normative social influence; pre-evacuation; evacuation; eye-tracking; Technology and Engineering;

  Abstract : This study explores social influence within the pre-evacuation phase, which includes a literature review followed by experiments. The study is based on experiments by Latané and Darley (1968) but altered, here using eye tracking to examine if people who are alone use their gaze in the same way as people in a group, when collecting information in the pre-evacuation phase. READ MORE

 4. 4. The Challenge for Practitioners to Adopt Requirement Prioritization Techniques in Practice

  University essay from Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för programvaruteknik; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för programvaruteknik

  Author : Yuan Ji; Hengyuan Zheng; [2019]
  Keywords : Requirement Prioritization; Practice; Challenge; Technique Adoption; Technology Transfer;

  Abstract : Background: Requirements prioritization and its technique is still an important research topic. However, industry adoption of its techniques is still lack of research and has many challenges. As well, this topic involves the technology transfer. READ MORE

 5. 5. Delivery Reliability and Public Procurement - A Case Study on a Healthcare Provider

  University essay from Lunds universitet/Teknisk logistik

  Author : Christofer Sjöquist; [2019]
  Keywords : Delivery Reliability; Purchasing; Public Healthcare; Technology and Engineering;

  Abstract : Assuring delivery reliability is a vital part for any organisation in a supply chain, and in few cases could the consequences of a failed delivery be as dire as they would in the case of a healthcare provider. However, delivery reliability is not a well-studied subject within the context of public healthcare procurement. READ MORE