Essays about: "Livscykelanalys LCA"

Showing result 1 - 5 of 41 essays containing the words Livscykelanalys LCA.

 1. 1. Klimatpåverkan och energianvändning vid tillämpning av bio-CCS och bio-CCU från biogasanläggningar

  University essay from SLU/Dept. of Energy and Technology

  Author : Emelie Wallman; [2022]
  Keywords : livscykelanalys; koldioxid; biometan; power to gas; biologisk metanisering; katalytisk metanisering; elektrolys;

  Abstract : To mitigate the human-induced climate change, Sweden has adopted a climate policy framework that states a net-zero emissions of greenhouse gases by the year of 2045 and thereafter negative emissions. To achieve this goal extensive emission mitigation alongside supplementary measures are required. READ MORE

 2. 2. Storskalig solkraft i Arktis - vilka förutsättningar finns på 69°N?

  University essay from Lunds universitet/Miljö- och energisystem

  Author : Anton Asplund; [2022]
  Keywords : Solar power Arctic Bifacial LCOE PV NPV LCA GWP High latitude area NO4; Technology and Engineering;

  Abstract : Norge behöver utöka sin elproduktion för att möta ett framtida ökat elbehov. Vattenkraften i Norge uppskattas endast ha 23 TWh kapacitet kvar att bygga ut och vindkraft har mött starkt motstånd på senare tid. Solkraft finns fortfarande bara på liten skala i landet men uppskattas öka kraftigt i närtid. READ MORE

 3. 3. Evaluation of alternative, sustainable polymer materials in regard to mechanical properties and sustainability

  University essay from Lunds universitet/Centrum för analys och syntes

  Author : Hanna Axelsson; Joaquin Rudervall; [2021]
  Keywords : sustainability; polymers; LCA; mechanical properties; testing; biobased; plastic; recycled; polymer technology; Technology and Engineering;

  Abstract : We live in a world where products are consumed at an ever increasing rate, and where responsibility for the waste created is seldom taken. Plastics are in many ways wondrous materials, but they put a big strain on the environment, both in production and as waste. READ MORE

 4. 4. Developing a Parameterized Embodied Emissions Calculator for telecommunication networks equipment (PEEC)

  University essay from KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Author : Maël Madon; [2021]
  Keywords : ;

  Abstract : Temperature on the surface of the earth has already increased by 1°C above pre-industriallevels. To have a chance to keep global warming under 1,5°C, greenhouse gas emissions fromhuman activities should be halved by 2030, reaching net zero in 2050. Every business sectoris concerned. READ MORE

 5. 5. Greenhouse Gas Emissions Reduction in the Heavy-Duty Transport Sector - A Case Study of Renewable Energy Carriers in Sweden

  University essay from Lunds universitet/Institutionen för energivetenskaper

  Author : Karolina André; William Degerstedt; [2021]
  Keywords : Battery electric vehicle; Biofuels; Greenhouse gas; Heavy-duty vehicles; LCA; Renewable energy carriers; Renewable fuels; TCO; Transport sector; Well-to-wheel; Technology and Engineering;

  Abstract : Den svenska transportsektorn står för ungefär en tredjedel av landets totala utsläpp av växthusgaser och släppte 2019 ut 16,4 Mt CO2-ekvivalenter. Av dessa står den tunga vägtrafiken för cirka 20 % och är efter passagerarfordonen den största källan till utsläpp av växthusgaser inom sektorn. READ MORE