Essays about: "Livsmedel"

Showing result 1 - 5 of 402 essays containing the word Livsmedel.

 1. 1. Information och utveckling livsmedelsservice : en pendlingskommuns utveckling för sina livsmedelsföretag

  University essay from SLU/Department of Molecular Sciences

  Author : Victor Allansson; [2022]
  Keywords : Livsmedel; information; offentlig verksamhet; kundundersökning;

  Abstract : Detta examensarbete har genomförts i samverkan med Knivsta kommuns miljöenhet. Syftet med studien var att undersöka hur Knivsta kommun har utvecklats inom livsmedelsservice. Både kvantitativa enkäter och öppna kommentarer från företagare inom Knivsta kommun användes. READ MORE

 2. 2. Företagsetablering i produktion av insektsbaserat protein : en fallstudie på två företag i olika steg av etableringsfasen

  University essay from SLU/Dept. of Economics

  Author : Anna Lindström; Amelie Ramsten; [2022]
  Keywords : företagsetablering; insekter; legitimitet; inträdesbarriärer; konkurrens; resurser;

  Abstract : År 2020 godkändes utvalda insekter som livsmedel av EU-kommissionen i ett tillägg till EU-förordningen Novel Food No. 2015/2283. Att äta insekter eller använda dem i djurfoder är både bra ur näringssynpunkt och för miljön men det finns idag endast ett fåtal aktörer på marknaden i Sverige. READ MORE

 3. 3. Genbanksmaterial av ärt och åkerböna : en inventering av tillgängliga växtgenetiska resurser för förädling för svenska förhållanden

  University essay from SLU/Department of Plant Breeding (from 130101)

  Author : Linnea Svensson; [2022]
  Keywords : Pisum sativum; Vicia faba; växtgenetiska resurser; genbanker; växtförädling; svenska förhållanden; inhemskt producerat protein;

  Abstract : För att kunna trygga livsmedelsförsörjningen i världen krävs grödor som är anpassade för odling i olika klimatregioner. Genom växtförädling kan nya sorter av grödor, som är bättre anpassade, tas fram. READ MORE

 4. 4. Factors affecting presence of feed in crops of broilers at slaughter - with focus on a hygienic slaughter

  University essay from SLU/Dept. of Animal Nutrition and Management

  Author : Ylva Eriksson; [2022]
  Keywords : Crop; Broiler; Feed Withdrawal; Bacteria; Enterobacteriaceae;

  Abstract : Food security and sustainable consumption and production are parts of the United Nation Sustainable Development Goals 2 and 12. Filled broiler crops at slaughter poses a risk to contaminate carcasses with gastrointestinal contents. READ MORE

 5. 5. Aquaculture and its effect on the wild fish resource in a Swedish lake : An evaluation of changes in fat content, protein content and trophic niche

  University essay from SLU/Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies

  Author : Emmy Nyberg; [2022]
  Keywords : Aquaculture; wild fish; fat content; protein content; stable isotopes;

  Abstract : Fish is nutritious and important as a food source for many people. It contains high levels of protein, important omega-3 fatty acids as well as micronutrients. For a sustainable fish consumption, aquaculture is needed but it can affect nearby ecosystems in many ways. READ MORE