Essays about: "Livsmedelsproduktion"

Showing result 1 - 5 of 88 essays containing the word Livsmedelsproduktion.

 1. 1. Supply chain effects of utilizing non destructive quality inspection in food production

  University essay from Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle

  Author : Fredrik Klein; [2022]
  Keywords : waste; inventory; production; food; quality;

  Abstract : Reducing waste and increasing efficiency in food supply chains is important for a sustainable food production. Modified Atmosphered Packaging (MAP) is a method of increasing food durability that requires gas quality and potential gas leakage inspection. READ MORE

 2. 2. Saponiner i ärta : biosyntes av soyasaponiner och dess genetiska mekanismer i ärtväxter

  University essay from SLU/Department of Plant Breeding (from 130101)

  Author : Ines Falk Tingström; [2022]
  Keywords : Pisum sativum; baljväxter; Fabaceae; proteingrödor; växtförädling; jämförande genomik;

  Abstract : Efterfrågan på proteinrika vegetabiliska livsmedel ökar och intresse finns från både konsument, politiker och industri att använda svenskodlade råvaror i större utsträckning. Ärta (Pisum sativum L. READ MORE

 3. 3. The effects of historical land use on plant diversity in semi-natural grasslands

  University essay from SLU/Dept. of Ecology

  Author : Elisabeth Kumlander; [2022]
  Keywords : semi-natural grasslands; biodiversity; plant species; land-use sequences;

  Abstract : During the last two centuries, large-scale administrational and technological reforms have drastically changed the agricultural landscape in Sweden. The meadows and semi-natural grasslands that once played a central role in the agricultural landscape have been reduced with up to 95%. READ MORE

 4. 4. Möjligheter och utmaningar med en hållbar primärproduktion av mjölk och nötkött i Sverige

  University essay from SLU/Department of Molecular Sciences

  Author : Elin Saloniemi; [2022]
  Keywords : Livsmedelsproduktion; nötkreatur; självförsörjning; klimatförändring;

  Abstract : I takt med att världspopulationen ökar behöver även produktionen av livsmedel ökas. Med hänsyn till klimatförändringarna behöver den ökade produktionen ske på ett hållbart sätt. Komjölk är en högkvalitativ proteinkälla för människor och en tradition i Sverige sedan lång tid tillbaka. READ MORE

 5. 5. Kommunalt främjande av livsmedelsproduktion ur ett norrbottniskt perspektiv : fallet Piteå kommun

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Matilda Hagstam; [2022]
  Keywords : lokal livsmedelsproduktion; kommun; offentliga måltider; hållbar omställning; offentlig upphandling av livsmedel; matlandskap; foodscape; Piteå kommun; Norrbotten;

  Abstract : .... READ MORE