Essays about: "Ljusspridning"

Showing result 1 - 5 of 6 essays containing the word Ljusspridning.

 1. 1. Laser Scattering for Fast Characterization of Cellulose Filaments

  University essay from KTH/Fiber- och polymerteknologi

  Author : Alexandra Konstantinidou; Saga Holmström; Susanna Hellberg; [2022]
  Keywords : Cellulose nanofibrils; Fibers; Sustainable development; Bio-based material; Characterization; Microscale; Microscopy; Small-angle light scattering; Laser diffraction; Cellulosananofibriller; Fiber; H˚allbar utveckling; Biobaserade material; Karakterisering; Mikroskala; Mikroskopi; Ljusspridning; Laserdiffraktion;

  Abstract : Cellulosananofibriller (CNFs) hör till naturens mest fundamentala byggstenar och förser naturliga material, såsom den yttre cellväggen i trä, med en otrolig styrka och styvhet. Genom att imitera träets arkitektur öppnas möjligheter upp för tillverkning av nya, biobaserade och lättviktiga strukturella material med mekaniska egenskaper som överskrider de för glasfiber, metaller och legeringar. READ MORE

 2. 2. Solubility of Wood Xylans, Effect of pH and Concentration

  University essay from KTH/Glykovetenskap

  Author : James Carlsson; [2022]
  Keywords : Xylan; Wood; Solubility; Dynamic Light Scattering; Filtration; Xylan; Trä; Löslighet; Dynamisk ljusspridning; Filtrering;

  Abstract : Lösligheten av xylaner utvunna från trä undersöktes med Dynamisk Ljusspridning i syfte att observera eventuella förändringar i hydrodynamisk volym och ζ-potential. Xylaner extraherade från bok, björk och gran användes, där alkalisk extraherad bok erhölls kommersiellt och prover från björk och gran extraherades i förhand med subkritiskt vatten och alkalisk extraktion. READ MORE

 3. 3. A comparison of different orthogonal techniques for the investigation of the conformational stability of NIST mAb in liquid formulations

  University essay from Lunds universitet/Livsmedelsteknik och nutrition (master)

  Author : Madeleine Andersson; [2020]
  Keywords : Pharmaceutical technology; Läkemedelsteknologi; Biology and Life Sciences; Chemistry; Technology and Engineering;

  Abstract : A great challenge during early development of medicinal antibodies is to determine the stability of the candidates. This is required to be able to select the candidates with the greatest developability. READ MORE

 4. 4. Dewatering Cellulose Nanofibril Suspensions through Centrifugation

  University essay from KTH/Skolan för kemivetenskap (CHE)

  Author : Jennifer Astorsdotter; [2017]
  Keywords : Cellulose nanofibrils; Microfibrilated cellulose; Centrifugation; Dewatering; Fiber suspension; Cellulosa nanofibriller; CNF; Microfibrilerad cellulosa; MFC; Centrifugering; Avvattning; Fibersuspension.;

  Abstract : Cellulose nanofibrils (CNF) is a renewable material with unique strength properties. A difficulty in CNF production is that CNF suspensions contain large amounts of water. If CNF suspension volume can be decreased by dewatering facilitated by centrifugation, then transportation costs and storage costs can be reduced. READ MORE

 5. 5. Biofilm in urinary catheters : impacts on health care and methods for quantification

  University essay from KTH/Skolan för teknik och hälsa (STH)

  Author : Gustaf Lönn; Edvin Kalmaru; [2014]
  Keywords : Biofilm; methods for quantification; urinary catheters; catheter assosiated urinary tract infections;

  Abstract : Biofilm is an increasing problem in the healthcare and have in urinary catheters long been associated with nosocomial urinary tract infections. The infections caused in 2002 alone 13,000 deaths in the US and annual costs have been estimated to over $400 million. These costs are however most likely underestimated. READ MORE