Essays about: "Location-based planning"

Found 2 essays containing the words Location-based planning.

 1. 1. ¿Vacker och säker? : en undersökning av relationen mellan gestaltning och säkerhet i urban trafikmiljö

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Johan Folkesson; [2015]
  Keywords : trafikgestaltning; trafiksäkerhet; estetik; trafikkorsningar; skyltsanering; vägarkitektur; landskapsarkitektur; gestaltning; utformning; säkerhet; trafikmiljö;

  Abstract : Det här studien problematiserar konflikten mellan gestaltning av trafikmiljöer och trafiktekniska säkerhetslösningar. Resultatet riktar sig till den gestaltande landskapsarkitekten av trafikmiljöer i en svensk urban kontext men flera av slutsatserna går även att tolka i andra typer av gestaltning. READ MORE

 2. 2. Mobile map client API : design and implementation for Android

  University essay from Lunds universitet/Institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap

  Author : Mårten Karlberg; [2011]
  Keywords : physical geography; ecosystem analysis; mobile map client; Android; WMS; KML; naturgeografi; ekosystemanalys; mobil kartklient; Earth and Environmental Sciences;

  Abstract : The fast development of computational power of the mobile phone makes it a suitable platform for running map applications. Both public and field working professionals can benefit from easy access to a mobile map client application with features such as route planning, location based services and simple GIS operations. READ MORE