Essays about: "Lotta Schneider"

Found 1 essay containing the words Lotta Schneider.

  1. 1. Att omsätta barnkonventionen i praktiken:En kvalitativ studie av hur kommunövergripande barnrättsarbete påverkar verksamheters implementering Examensarbete i

    University essay from Göteborgs universitet/Institutionen för globala studier

    Author : Lotta Schneider; [2021-01-08]
    Keywords : Children´s Rights; ; UN Convention of the Rights of the Child; CRC; Implementation; Local Level; Municipalities; Public officials; Strategic Work;

    Abstract : In January 2020 the UN Convention of the Rights of the Child (CRC) became Swedish law.Many of the rights described in the convention are provided on a local or regional level, closeto the children. READ MORE