Essays about: "Louise Berger"

Found 1 essay containing the words Louise Berger.

  1. 1. Marknadsorientering hos lantbruksföretagare : en enkätstudie om konsument och konkurrenskraft

    University essay from SLU/Department of Work Science, Business Economics, and Environmental Psychology

    Author : Louise Berger; [2019]
    Keywords : Marknadsorientering; svenska lantbrukare; konkurrenskraft;

    Abstract : Svenskt lantbruk utgörs av kunniga producenter av jordbruksprodukter, men för att kunna vara lika konkurrenskraftiga som sina kollegor i Europa är det viktigt att inte endast tänka på produktionsfaktorer, utan även ha ett marknadsorienterat synsätt. Detta innebär att det även är viktigt att ha en bred kompetens inom området marknadsorientering, marknadsföring och exponering mot slutkonsument (privatpersoner). READ MORE