Essays about: "Louise Blomlöf"

Found 1 essay containing the words Louise Blomlöf.

  1. 1. Hållbarhetsredovisning : inom transportbranschen

    University essay from SLU/Dept. of Economics

    Author : Louise Blomlöf; [2011]
    Keywords : hållbarhetsredovisning; intressenter; legitimitet; kommunikation; lyckad;

    Abstract : Transportbranschen är en av de branscher som ofta förekommer i debatten kring klimatförändringar, men de är även en av de branscher som ligger långt fram i utvecklingen vad gäller redovisning kring hållbar utveckling. Syftet med detta examensarbete är att utreda vad som ger en lyckad eller god hållbarhetsredovisning. READ MORE