Essays about: "Louise Nordkvist"

Found 1 essay containing the words Louise Nordkvist.

  1. 1. The Legal Future of the Arctic Region - Challenges and Opportunities Facing the World’s Northernmost Area

    University essay from Lunds universitet/Juridiska institutionen

    Author : Louise Nordkvist; [2013]
    Keywords : Public International Law Comparative Law Maritime Law Arctic; Law and Political Science;

    Abstract : Det huvudsakliga syftet med denna uppsats är att undersöka om ett fullgott juridiskt ramverk i syfte att skydda den arktiska regionen redan är etablerat, eller om ytterligare juridiska instrument behöver tillkomma för att så ska vara fallet. Frågan diskuteras med bakgrund av det faktum att den arktiska isen smälter i en hög takt, och att framtiden för regionen sannolikt kommer att se väldigt annorlunda ut än vad som hittills har varit fallet. READ MORE