Essays about: "Louise Pira"

Found 1 essay containing the words Louise Pira.

  1. 1. Skolvägen ur barns perspektiv : en studie över barns rörelse genom sin närmiljö

    University essay from SLU/Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

    Author : Louise Pira; [2023]
    Keywords : barns perspektiv; barns hälsa; rörelsefrihet; trafikmiljö; vardagsmiljö; trygghet; säkerhet;

    Abstract : Att barn har tillgång till en trygg och säker skolväg är grundläggande för barns rörelsefrihet. En bra skolväg har potentialen att öka barns fysiska aktivitet och självständiga rörelse. READ MORE