Essays about: "Lovisa Filipsson"

Found 1 essay containing the words Lovisa Filipsson.

  1. 1. Livsmedelsproduktion, ett framtidsämne? : grundskolelärares syn på lärandet om livsmedelsproduktion

    University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

    Author : Lovisa Filipsson; [2020]
    Keywords : livsmedelsproduktion; lärande; grundskola; studiebesök; läroplan;

    Abstract : Historiskt sett har livsmedelsproduktionen varit en del av gemenemans vardag. Dagens långa avstånd till livsmedelsproduktionen är både fysiskt och mentalt stort, vilket har visats sig ha en negativ inverkan på kunskapen om livsmedelsproduktion (Lundström, 2010). READ MORE