Essays about: "Lovisa Jakobsson"

Found 1 essay containing the words Lovisa Jakobsson.

  1. 1. Gyllins trädgårds alléer och kulturella ekosystemtjänser : en underlag- och platsanalys

    University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

    Author : Lovisa Jakobsson; [2021]
    Keywords : Gyllins trädgård; Husie; Malmö; allé; alléer; ekosystemtjänster; kulturella ekosystemtjänster; hamling;

    Abstract : Alléer i landskapet bidrar med ett flertal viktiga ekosystemtjänster och nyttor för oss människor och den biologiska mångfalden. Genom att skapa dessa möjligheter är äldre alléer skyddade enligt biotopsskyddslagen. READ MORE