Essays about: "Lovisa Larsson"

Found 4 essays containing the words Lovisa Larsson.

 1. 1. Why voluntarily return to auditing? : A study on small firms in Sweden that voluntarily returned back to auditing after abandoning it after the law changed in 2010

  University essay from Högskolan i Gävle/Företagsekonomi; Högskolan i Gävle/Företagsekonomi

  Author : Lovisa Larsson; Evelina Simonsson; [2019]
  Keywords : voluntary auditing; firm characteristics; relationship; benefits of auditing; frivillig revision; företagsegenskaper; relation; fördelar med revision;

  Abstract : In 2010 the new law change regarding voluntary auditing in Sweden was implemented. The law change implies small sized companies are exempted from mandatory auditing unless they fulfil certain criteria’s. Despite the fact auditing is voluntary for small sized companies some still choose to be audited. READ MORE

 2. 2. Cirkulär ekonomi integrerad i affärsmodellen : en fallstudie av industriföretaget Dustcontrol AB

  University essay from SLU/Dept. of Economics

  Author : Ellinor Berg; Lovisa Larsson; Karolina Svensson; [2018]
  Keywords : affärsmodell; cirkulär ekonomi; integrering; miljöarbete; små- och medelstora företag;

  Abstract : Världen över råder en diskussion kring den globala resurshanteringen och dess påföljder, då jordens resurser förbrukas allt snabbare. Majoriteten av företagen har idag ett linjärt synsätt i sin affärsmodell, vilket innebär att de inte tar hänsyn till vad som händer med produkten efter slutkonsumtion. READ MORE

 3. 3. Prevention of malnutrition among older persons with dementia : an interview study of Cape Town Care Home Nurses’ preventative work

  University essay from Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Author : Sofia Adler Franzén; Lovisa Larsson; [2018]
  Keywords : Cape Town; Care Homes; Dementia; Identification; Malnutrition; Nurses; Older Persons; Prevention.;

  Abstract : Background Malnutrition among older persons with dementia is a common issue due to the consequences of the diagnosis, such as physical hindrances or forgetting to eat. Preventative work, against malnutrition for example, is part of the work responsibility of a registered nurse (Swedish Society of Nursing (SSN, 2011). READ MORE

 4. 4. Emissions and Energy Use Efficiency of Household Biochar Production during Cooking in Kenya

  University essay from Uppsala universitet/Institutionen för teknikvetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för teknikvetenskaper

  Author : Hanna Helander; Lovisa Larsson; [2014]
  Keywords : biochar; stoves; fuel consumption; emissions; energy use efficiency; rural households; indoor air climate;

  Abstract : This project examines the efficiency of a biochar-producing stove in meeting the needs of households in rural of Kenya. The stove has been tested and evaluated by five household in Embu, Kenya and compared with two other common cooking methods. READ MORE